1:11 pm New York
Dark Light

Blog Post

Helmondweb > Algemeen > Nieuwbouwprojecten in Helmond: waar wordt er gebouwd in de komende jaren?

Nieuwbouwprojecten in Helmond: waar wordt er gebouwd in de komende jaren?

Helmond is een stad in ontwikkeling. De stad groeit en er is behoefte aan nieuwe woningen en andere faciliteiten. In de komende jaren zullen er dan ook diverse nieuwbouwprojecten van start gaan in verschillende wijken van Helmond. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste projecten.

Stiphout-Noord

In Stiphout-Noord wordt momenteel hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Het gebied ligt tussen de Vossenbeemd, de Deltaweg, de Dommel en het nieuwe Helmonds Kanaal. De wijk zal bestaan uit ongeveer 400 woningen, waaronder sociale huurwoningen, koopwoningen en vrije kavels. Het is de bedoeling dat de bouw in 2022 van start gaat.

Suytkade

Suytkade is een gebied ten zuiden van het centrum van Helmond dat de afgelopen jaren flink is ontwikkeld. Er zijn al diverse woningen en bedrijfspanden gerealiseerd, maar er is nog ruimte voor verdere uitbreiding. Zo zal er in de komende jaren worden gestart met de bouw van een nieuwe woonwijk met ongeveer 200 woningen. Daarnaast zijn er plannen voor de bouw van een nieuwe sporthal en een parkeergarage.

Binnenstad

Ook in de binnenstad van Helmond vinden er nieuwbouwprojecten plaats. Zo wordt er momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van de Kasteeltuin, het gebied rondom het kasteel van Helmond. Er worden nieuwe woningen gebouwd en er zal ook ruimte zijn voor horeca en andere voorzieningen. Daarnaast zijn er plannen voor de ontwikkeling van het Havenpark, het gebied rondom het kanaal in het centrum van Helmond.

Overige projecten

Naast de bovengenoemde projecten zijn er nog diverse andere nieuwbouwprojecten gepland in Helmond. Zo zal er in Brandevoort een nieuwe woonwijk worden ontwikkeld met ongeveer 600 woningen. Ook wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied rondom station Helmond, waar onder andere nieuwe kantoren en woningen zullen worden gebouwd.

Helmond is een stad in ontwikkeling en er wordt op diverse locaties gebouwd aan nieuwe woningen en andere faciliteiten. Met name de wijken Stiphout-Noord en Suytkade zullen de komende jaren flink groeien. Ook in de binnenstad vinden er diverse ontwikkelingen plaats. Met deze nieuwbouwprojecten hoopt Helmond haar inwoners een aantrekkelijke en leefbare stad te bieden, zowel nu als in de toekomst.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *